Aerutamine on veespordiala, kus võistlemiseks kasutatakse võrdlemisi kitsaid tullideta paate, milles aerutaja paikneb näoga sõidusuunas (mitmekohalistes paatides istutakse üksteise taga). Paadid jagunevad süstadeks ja kanuudeks.

Süst on pealt kinnine, aga aerutaja jaoks on tekis ava, mida nimetatakse kokpitiks. Aerutaja istub süstas liikumatul istmel ja aerutab ühe kahelabalise aeruga tõmmates vaheldumisi mõlemalt poolt paadi parrast. Tänapäeval on levinud lisaks võistlussüstale ka slaalom- ja matkasüstad, mis on välja arenenud eskimode kajakkidest.

Kanuu on pealt lahtine ning selles seisab kanuutaja ühe põlve peal, aerutades ühalabalise aeruga ühelt poolt parrast.

Aerutamise kui spordiala loojaks peetakse inglise advokaati John MacGregorit, kes rajas 1866-ndal aastal Kuningliku Aerutamisklubi.

Image result for kaarel alupere kaspar sula

Pildil SAK Tartu paremaid meesaerutajaid Kaarel Alupere (vasakul) ja Kaspar Sula, kes tegutseb klubis ka noorte treenerina