Noorte treeningrühmas osalemise kuutasu

Noorte treeningrühma kuu-baastasu,
kui põhjusega puudumine terve kuu
47€ / kuu

15€ / kuu
Täiskasvanud sportlaste kuutasu

Täiskasvanud sportlaste kuu-baastasu,
kui treeningutel ei osale
47€ / kuu

15€ / kuu
Täiskasvanud sportlase ühe korra treening, kui maksab kuu-baastasu10€ / kord
Täiskasvanud harrastaja ühe korra treening, kui kuu-baastasu ei maksa15€ / kord
Uuendatud 24.03.2024

  • Õppemaks tasutakse regulaarselt pideva treeningtegevuse eest kogu õppeperioodi vältel (jaanuar – detsember).
  • Ajutine treeningutel mitteosalemine ei vabasta õpilast õppemaksu tasumisest.
  • Kui õpilane ei osale tervislikel põhjustel pikaajaliselt treeningtegevuses, tuleb sellest koheselt Klubi teavitada. Sellisel juhul on võimalik õpilane kuu õppetasust osaliselt vabastada alates järgmisest kuust.
  • Rahvastikuregistri alusel Tartus mitte elavatel peredel soovitame taotleda sporditegevuse toetust kohalikult omavalitsuselt.
  • Majanduslikult vähekindlustatud peredel, kahe või enama lapse treenimisel või väga heade sportlike saavutustega õpilastele on võimalik taotleda õppemaksu vähendamist.
  • Laagrites osalemise eest tasutakse eraldi, vastavalt laagri maksumusele.
  • Võistlustel osalemise eest tasutakse eraldi, vastavalt võistluste stardimaksule ning lähetamiskuludele.

Arveldusarve: EE247700771001975719, LHV Pank

Saaja: Sõudmise ja aerutamise klubi Tartu


Kõikide lisaküsimuste korral võtke ühendust aadressil sak@saktartu.ee