Noorte treeningrühmas osalemise kuutasu

45€ / kuu

Täiskasvanute kuutasu

45€ / kuu

Ühe korra treening

7€ / kord

 
  • Klubi ei väljasta õppemaksu kohta arveid.
  • Õppemaks tasutakse jooksva kuu eest Klubi arveldusarvele.
  • Selgituste real palume märkida õpilase nimi ja makstava perioodi nimetus.
  • Õppemaks tasutakse regulaarselt pideva treeningtegevuse eest kogu õppeperioodi vältel (jaanuar – detsember).
  • Ajutine treeningutel mitteosalemine ei vabasta õpilast õppemaksu tasumisest.
  • Kui õpilane ei osale tervislikel põhjustel pikaajaliselt treeningtegevuses, tuleb sellest koheselt Klubi teavitada. Sellisel juhul on võimalik õpilane vastava kuu õppetasust osaliselt või tervenisti vabastada.
  • Rahvastikuregistri alusel Tartus mitte elavatel peredel soovitame taotleda sporditegevuse toetust kohalikult omavalitsuselt.
  • Majanduslikult vähekindlustatud peredel, kahe või enama lapse treenimisel või väga heade sportlike saavutustega õpilastele on võimalik taotleda õppemaksu vähendamist.
  • Laagrites osalemise eest tasutakse eraldi, vastavalt laagri maksumusele.
  • Võistlustel osalemise eest tasutakse eraldi, vastavalt võistluste stardimaksule ning lähetamiskuludele.

Arveldusarve: EE247700771001975719, LHV Pank

Saaja: Sõudmise ja aerutamise klubi Tartu


Kõikide lisaküsimuste korral võtke ühendust aadressil sak@saktartu.ee