Tulenevalt MTÜ Sõudmise ja Aerutamise klubi “Tartu” juhatuse 04.11.2021 e-koosoleku otsusest tõuseb alates 1. jaanuarist 2022 klubi õppe-treeningtasu kõikidel õpilastel 40 euroni kuus.

  • Klubi ei väljasta õppemaksu kohta arveid.
  • Õppemaks tasutakse jooksva kuu eest Klubi arveldusarvele (rekvisiidid toodud all).
  • Selgituste real palume märkida õpilase nimi ja makstava perioodi nimetus.
  • Õppemaks tasutakse regulaarselt pideva treeningtegevuse eest kogu õppeperioodi vältel (jaanuar – detsember).
  • Ajutine treeningutel mitteosalemine ei vabasta õpilast õppemaksu tasumisest.
  • Kui õpilane ei osale tervislikel või muudel põhjustel pikaajaliselt treeningtegevuses, tuleb sellest koheselt Klubi teavitada. Sellisel juhul on võimalik õpilane vastava kuu õppetasust vabastada.
  • Rahvastikuregistri alusel Tartus mitte elavatel peredel soovitame taotleda sporditegevuse toetust kohalikult omavalitsuselt.
  • Majanduslikult vähekindlustatud peredel, kahe või enama lapse treenimisel või väga heade sportlike saavutustega õpilastele on võimalik taotleda õppemaksu vähendamist.
  • Laagrites osalemise eest tasutakse eraldi, vastavalt laagri maksumusele.
  • Võistlustel osalemise eest tasutakse eraldi, vastavalt võistluste stardimaksule ning lähetamiskuludele.

Vastavad rekvisiidid:

Arveldusarve: EE247700771001975719, LHV Pank

Saaja: Sõudmise ja aerutamise klubi Tartu


Rait Merisaar

Sõudmise ja Aerutamise klubi “Tartu” juhataja